Bądź z nami w kontakcie

     
dep-13 7 15 ey-day

Ernst & Young
Ambasador ERNST & YOUNG:
Magdalena Czaja

Ernst & Young jest największą w Polsce firmą świadczącą usługi w zakresie doradztwa podatkowego, transakcyjnego, biznesowego i audytu.

W skali świata w 140 krajach pracuje dla niej 130 tys. osób różnych specjalizacji. W Polsce ma 5 biur : w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie w których zatrudnia łącznie ponad 1200 pracowników. Jako audytor 25% przedsiębiorstw z listy 2000 największych firm Forbes i 70% największych i najbardziej prestiżowych polskich firm wg rankingu Top 100 Rzeczpospolitej daje szanse na zdobycie cennego doświadczenia i pracy wśród najlepszych.

Ernst&Young realizuje swoje założenia także poprzez wspierającą pokrzywdzone dzieci Fundację Ernst&Young. Ponadto firma organizuje międzynarodowy konkurs promujący najlepszych na świecie przedsiębiorców – „Przedsiębiorca Roku”, a także poprzez Program Sprawne Państwo wspiera działania na rzecz poprawy funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce.

Firma co roku organizuje skierowane do studentów konkursy – EYe On Tax i Financial Challenger.

Deloitte Polska
Ambasador Deloitte:
Olga Szewczyk

Deloitte jest jedną z wiodących firm świadczących profesjonalne usługi doradcze w zakresie konsultingu, zarządzania ryzykiem, audytu, planowania podatkowego i finansowego. Biura Deloitte zlokalizowane są w ponad 140 krajach na całym œświecie. W Polsce Deloitte posiada biura w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie oraz Szczecinie. Firma współpracuje z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wcielając w życie strategię CSR.

Studenci prawa i administracji, już od drugiego roku studiów mogą współpracować z Zespołem Zarządzania Wiedzą Podatkową biorąc udział w programie TaxTrack. Studentów czwartego i piątego roku zapraszamy na praktyki w Dziale Doradztwa Podatkowego.

Dołącz do Deloitte na Facebooku: www.facebook.com/karierawdeloitte.

Jesteśmy prekursorem, przyjętego dziś powszechnie, podziału literatury prawniczej na przejrzyste i logiczne serie adresowane do konkretnych grup odbiorców, jak również pierwszym na rynku polskim Wydawnictwem, które zastosowało hasła objaśniające treść poszczególnych przepisów oraz wiele nowych, a obecnie już zwyczajowo przyjętych, rozwiązań edytorskich.

W naszej ofercie znajdują się pozycje dotyczące wszystkich dziedzin prawa: cywilnego, karnego, handlowego, gospodarczego, międzynarodowego i podatkowego. Można w niej znaleźć teksty ustaw, zbiory przepisów na kartach wymiennych, komentarze, orzecznictwo, monografie, skrypty, podręczniki, poradniki, encyklopedie, i słowniki w podziale na przejrzyste i logiczne serie, których dziś jest już ponad czterdzieści.

Pragnąc sprostać wymaganiom naszych Czytelników dbamy o to, aby nasze publikacje nadążały za zmianami zachodzącymi w polskim prawie oraz by wyróżniały się wysokim poziomem opracowania redakcyjnego i szaty edytorskiej. Współpraca z szeregiem wybitnych specjalistów gwarantuje naszemu Czytelnikowi pewność w poruszaniu się w gąszczu ustawicznie zmieniających się przepisów prawa!

Rzecznik Praw ObywatelskichAmbasador Rzecznika Praw Obywatelskich
Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich:
Patrycja Ptak

Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym, niezależnym od innych organów i niezawisłym w swojej działalności, organem ochrony prawnej, który działa na podstawie art. 208 – 212 Konstytucji oraz ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. ( jt. Dz.U. z 2001 r. nr 14 poz. 147). Powoływany jest przez Sejm, za zgodą Senatu na okres – 5 lat.
Podstawowym zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa. Zadanie to Rzecznik realizuje przez badanie, czy na skutek działania lub zaniechania organów, organizacji albo instytucji zobowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nie nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej i – w razie stwierdzenia takiego naruszenia – podejmowanie stosownych działań.
Rzecznikowi w realizacji jego zadań pomagają jego zastępcy oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Obecnie funkcje Rzecznika sprawuje Prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich VI kadencji.

Więcej informacji na stronie: www.rpo.gov.pl