Bądź z nami w kontakcie

     
2 2 ey-day-xv 10

ELSA – czyli Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, najbardziej prestiżowa organizacja zrzeszająca studentów prawa i administracji z całej Europy.
ELSA – działa w całej Europie na trzech płaszczyznach: międzynarodowej, krajowej i lokalnej, zrzeszając 30.000 członków z ponad 220 uniwersytetów w 42 krajach.
ELSA – posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie, stanowi szerokie forum wymiany doświadczeń jako największa na świecie organizacja zrzeszająca studentów prawa i młodych prawników.

Działalność ELSA skupia się przede wszystkim na następujących programach:

STEP – dzięki któremu studenci mogą odbyć praktykę w wybranych przez siebie zagranicznych oraz krajowych instytucjach, bankach, firmach prawniczych.
Academic Activities – prowadzony jest program badań prawniczych oraz organizowane Konkursy naukowe. Studenci mają możliwość spotkania się z przedstawicielami różnych profesji prawniczych.
Seminars & Conferences – to program, który zajmuje się organizowaniem młodzieżowych wymian studenckich, szkoleń i kursów oraz naukowych seminariów i konferencji, a także letnich szkół prawa.

FILOZOFIA ELSA

WIZJA

„Sprawiedliwy świat gdzie szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”

CELE

  • Rozwój edukacji prawniczej,
  • Wspieranie wzajemnego zrozumienia,
  • Popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej wśród studentów prawa i młodych prawników,

ŚRODKI

  • Zapewnianie studentom prawa i młodym prawnikom możliwości poznania innych kultur i systemów prawnych,
  • Wspieranie otwarcia na świat z wykorzystaniem profesjonalizmu studentów prawa i młodych prawników,
  • Zachęcanie do działań dla dobra społeczeństwa.

Powyższe cele realizują prowadzone przez ELSA programy.

SPECJALNY STATUS ELSA

ELSA dzięki swoim aktywnościom na polu międzynarodowym i powiązaniu z międzynarodową społecznością osiągnęła specjalny status w kilkunastu instytucjach.

W 2000 roku ELSA otrzymała status konsultanta przy Radzie Europy. Ponadto, ELSA ma status konsultanta przy wielu ciałach Narodów Zjednoczonych; w 1997 roku ELSA otrzymała Specjalny Status Konsultanta przy UN ECOSOC (Ekonomiczno Społeczna Rada Organizacji Narodów Zjednoczonych) i Status Konsultanta przy UNCITRAL (Komisji ds. handlu Międzynarodowego przy ONZ), również w roku 1994 ELSA otrzymała Status Konsultanta w kategorii C przy UNESCO (Edukacyjna, Naukowa i Kulturalna Organizacja ONZ). Dodatkowo, ELSA wypracowała porozumienie z UNHCR (Komisarzem ONZ ds. Uchodźców).